Skip to content →

О удружењу

Удружење за ревизију приступачности (УРП) је непрофитно удружење грађана, основано децембра 2009. године. УРП су основали експерти из области примене стандарда приступачности који се залажу за окружењe које користи свим људима и из жеље да се постојећа знања, искуства и ресурси појединаца и организација унапреде и учине још ефикаснијим и ефективнијим.

Приступачност јесте резултат примене техничких стандарда у планирању, пројектовању, грађењу, реконструкцији, доградњи и адаптацији објеката и јавних површина, помоћу којих се свим људима, без обзира на њихове физичке, сензорне и интелектуалне карактеристике, или године старости осигурава несметан приступ, кретање, коришћење услуга, боравак и рад;

У првих пет година у стручној јавности УРП се позиционирао као организација која је скоро па неизоставна у процесима креирања и спровођења политика у области приступачности као и практичног рада у овој области.

Залажемо се за примену Европског концепта приступачности и Дизајна за све (Design for all – Универзални дизајн – Инклузивни дизајн) који представља стручну подршку дизајнерима и архитектама са циљем да се јавни простор, зграде, сервиси, услуге и производи планирају, дизајнирају и изводе на начин како би могли да их користе сви људи, без обзира на њихове физичке, сензорне, интелектуалне, социјалне карактеристике или године старости.

Удружење за остварење својих циљева и задатака користи едукацију, ревизију, промоцију, учествује у радним групама за прирему и промену закона, заступање, волонтерске акције и развој алата за олакшану примену стандарда приступачности.

Удружењем за ревизију приступачности тренутно руководе оснивачи удружења Видан Данковић и Александар Јанковић.